Trang chủ » Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa

Tham quan viện Bảo tàng Không quân

Chương trình tham quan Bảo tàng Không quân
Ngày 20 – 12 – 2012, Trung tâm khiếm thính Hướng Dương kết hợp với trường Mầm non Ngôi sao xanh đã tổ chức cho các con tham quan Viện Bảo tàng Không quân

 

 

 

 

Bài Đã đăng